Takaisin blogiin

Yasir: Kolme designiin liittyvää ominaisuutta, joita arvostat tuotteessa tai palvelussa?

18.05.2018  /  design

 

 

Yasir 

Mitkä asiat kiinnittävät designerin silmään huomiota kun valitset tuotetta tai palvelua? Onko joitain tiettyjä puolia, jotka herättävät kiinnostuksesi?


1. Aivan aluksi mietin puhutteleeko se minua vai ei. Kenelle kyseinen tuote/palvelu on suunnattu? Millainen viesti sen brändillä halutaan käyttäjille lähettää? Tärkeimpänä asiana on tiedostaa millainen fiilis siitä ensisilmäyksellä tulee. Brändin on tärkeää puhutella kohderyhmäänsä ja luoda pitkäaikainen positiivinen mielikuva, sillä pelkästään laadulla voi olla erittäin vaikeaa kilpailla. Tilanteessa, jossa tuotteet tai palvelut ovat tasalaatuisia mutta kilpailu kovaa, on brändin positioinnilla ja mielikuvilla suurempi vaikutus. Kaikki lähtee kuitenkin visiosta ja missiosta. Jos tämä on yrityksellä hukassa, voi olla miltei mahdotonta luoda yhtenäistä viestintää joka vakuuttaa ja ennenkaikkea ilahduttaa kohderyhmän edustajia konvertoitumaan maksaviksi asiakkaiksi.

Me Kokulla aloitamme oman työskentelymme aina strategisesta ajattelusta. Järjestämme kartoitustyöpajoja asiakkaidemme kanssa, joissa tutustumme heidän historiaan ja liiketoimintaan. Keskustelemme ja ideoimme kenelle ja miten yrityksen toiminnasta halutaan viestiä ja miten sitä tulisi jatkossa kehittää. Me rakastamme työskennellä brändien parissa ja autamme asiakkaitamme löytämään ratkaisuja, jotka tuovat yrityksen toiminnan esille oikealla tyylillä ja äänensävyllä, oikeille ihmisille.

 

2. Seuraavaksi mietin tukevatko ympäröivät visuaaliset elementit tuotetta. Ovatko ne erottamaton osa kokonaisuutta vai pelkkää nonparellia koristeena? Esimerkiksi pelkkä päälleliimattu logo tuo tyhjän tunteen, eikä luo luottamusta tai sitouta käyttäjää. Jokaisella brändillä on oma uniikki tarina, joka kannattaa välittää sen kohderyhmälle. Tarinan voi pukea sanoiksi ja kuviksi monilla eri tavoilla, mutta lopullisen muodon tulisi tukea yrityksen toimintaa, eikä vain “koristella” sitä. Yhteys brändin ja sen visuaalisuuden kanssa tulee olla hyvin perusteltu, samaistuttava ja aidon tuntuinen. Tämä yhteys on helpompi muodostaa, kun sitä varten tehtävät päätökset pohjataan ennaltamääritettyyn visioon ja missioon joka toimii pohjana kaikelle brändirakentamiselle. Visuaalisuutta voidaan iteroida ja muokata toimimaan trendien ja ajan mukana. Näin muodostetaan mieleenpainuvia ja merkityksellisiä vuorovaikutuksia brändien kanssa.

Me käytämme aiemmin mainittuja kartoitustyöpajoja pohjana myös yrityksen visuaalisen ilmeen graafisessa suunnittelussa. Ne antavat meille suunnan benchmarkkaukselle sekä visuaaliselle- ja markkinakenttätutkimukselle. Yritämme ymmärtää kohderyhmääsi ja tuoda brändinne heidän ulottuville samaistuttavaan tyyliin. Iteroimme erilaisia lähestymistapoja tekemällä moodboardeja, vedoksia ja mockuppeja brändin elementeistä oikeassa ympäristössä.

 

3.Ensivaikutelman jälkeen mietin miten tuotteen/palvelun arvo ilmenee sen kuvauksesta. Onko sillä jotain oikeasti arvokasta annettavaa minulle? Mitä se tekee paremmin kuin muut vastaavat tuotteet tai palvelut? Ilahduttaako se minua? Nämä asiat tulevat erityisesti ilmi verkkosivuilla, joilla pureudun enemmän myös informaatiostruktuuriin ja hierarkiaan. Miten käyttäjä osaa navigoida orgaanisesti löytääkseen tarvittavat tiedot ja päätyäkseen asiakkaaksi? On lähes raivostuttavaa kiinnostua tuotteesta, mutta huomata tiedon olevan puutteellista tai vaikeasti tavoiteltavissa.

Brändin vision ja mission määrittelyn jälkeen teemme myös suunnitelman verkkosivuston rakenteesta ja toiminnallisuuksista. Kun tunnemme brändinne ja tuotteenne, niin osaamme auttaa teitä viestimään siitä oikein verkkosivustollanne ja lopulta implementoimaan brändinne sivuston käyttöliittymään. Työpajojen jälkeen, kun olemme keskustelleet brändistä ja asettaneet tavoitteita projektille, liukuu prosessi verkkosivuston ostopersooniin, ostopolkuun, ominaisuuksien määrittelyyn, informaatiostruktuuriin (rautalankamallit) ja lopulta käyttöliittymään. Asiakas on mukana jokaisessa vaiheessa ja pääsee keskustelemaan kanssamme työvaiheista. Läpinäkyvyys luo luottamusta ja pitää kaikki osapuolet samalla sivulla projektin etenemisestä. Läpinäkyvyys on Kokun omalle brändille tärkeä elementti.

 

Yasir toimii Kokulla luovana johtajana ja vastaa myös asiakkaille toimitettavista materiaaleista.

Yasir Al-Ani

Yellow! My interests in design are broad, but it's safe to say that visual communication and visual narrative is where I feel at home. My mom says I’m ok at it.